Timeplan

Gjelder for høstsemesteret 2024: 12.august - 30.november.

Klasser med "X" skal ikke delta på forestilling.

  • For å melde på uttaksklasser må du ha godkjenning av instruktør. Melder du deg på likevel, kan du risikere å bli flyttet til en annen klasse. Gjelder også dersom du ikke er i riktig aldersgruppe.